Y-fog

Illustration av Y-fog

Stumsvets där båda sidorna på fasade men ej genom hela materielets tjocklek

Typer av fogberedningar visar en överblick på de vanligaste fogberedningarna.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

PC
PLC