Piercing vid Termisk skärning

Illustration av Piercing vid Termisk skärning

Piercing, även kallat hålslagning, är när man initierar ett hål i arbetsstycket

Vid termisk skärning kan snittet initieras från kanten av plåten eller genom att bränna hål genom plåtens yta, så kallat Piercing eller eller Hålslagning.

Vid detta förlopp hettas metallen upp till smälttemperatur och kastas upp med hjälp av skärgasens tryck vilket resulterar i en krater med slaggstänk runtom samtidigt som det kan orsaka föroreningar på dysan som påverkar gasflödet med försämrat skärresultat som följd.

Slagg som bränner fast plåten kan störa den efterföjande skärningen av konturen. Problemet är större för skärning av tjockare plåtar och kan ibland bli så stort att man blir tvungen att göra en så kallad "förhålsslagning" där man först utför alla hålslag och avlägsnar slagg innan skärning av konturerna.

 

 

Termisk skärning
Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.
Läs mer

Ordlista

PC
PLC