Delsvetslängd

Illustration av Delsvetslängd

Längden på vardera delsvets

Del av en Svetsbeteckning

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

PC
PLC