Bearbetsbarhet

Ett materials förmåga att deformeras

En bredare benämning av ett materials förmåga att bearbetas. Under denna ryms begrepp som tex formbarhet och skärbarhet.

Formbarhet
Formbarhet för metaller syftar vanligtvis till en metallplåts förmåga att bockas eller formpressas utan sprickbildning
Läs mer

Ordlista

PC
PLC