J-fog

Illustration av J-fog

Stumsvets där ena sidan är vinkelrät och den andra fogen försetts med en rundad fasning en bit ned i materialets tjocklek

Typer av fogberedningar visar en överblick på de vanligaste fogberedningarna.

Typer av fogberedningar
Vid sammanfogning av metaller så använder man sig av en uppsättning grundsymboler som beskriver hur själva fogen skall vara utformad
Läs mer

Ordlista

PC
PLC