Impregnering

Uppfyllnad av en sintrad detaljs porer med organiskt material såsom olja vilket ger självsmörjande egenskaper och ökat tryckmotsstånd pga ökad densitet.

Ordlista

PC
PLC