Gjutpulver

Hjälpmedel vid gjutningsprocesser.

Gjutpulver används under vissa gjutnings processer för att minimera friktionskrafter mellan götet och formen samt underlätta släppning av götet från formen. Dessutom kan gjutpulver bidra till en minskning av värmeförluster. Gjutpulver är en blandning av varierande mängder keramiska, metalliska, eller polymerbaserade ämnen.

Ordlista

PC
PLC