Drivdorn

Illustration av Drivdorn

Verktyg som nyttjas för att slå ut/in (driva) ett cylindriskt objekt i ett hål

Ordlista

PC
PLC