Blooms

Illustration av Blooms

Stränggjutna fyrkantämnen på 200x200mm till 400x400mm. Blooms vidareförädlas genom tex valsning och dragning till olika grövre profiler.

Blooms är benämningen på den stränggjutna produkten. Därefter kan formen på ämnet justeras och förändras, som exempelvis visas i figuren.

Ordlista

PC
PLC