Anisotropa egenskaper

Ett anisotropiskt material har olika fysikaliska egenskaper beroende på riktning vilken riktning materialet belastas.

Ordlista

PC
PLC