Gängtappar

Illustration av Gängtappar

Den vanligaste typen av verktyg för att skapa gängor i förborrade hål

Genom att rotera verktyget, den så kallade gängtappen, ned i ett förborrat hål så skär de gängprofilerade skären ut gängor längs hålets väggar. De längsgående slitsarna frilägger skäreggen samtidgt som de möjliggör en effektiv spåntransport.

Som standard finn tre olika skärfaslängder [1] där den översta ger ett mer långsamt ingrepp vilket minimerar risken för tapp-haveri och nyttjas vid tex genomgående hål. För icke genomgående hål där man vill att gängan går ända ner till botten används tappen längs ned.

Verktygshaverier är kostsamma gällande gängning med tapp då detta ofta kan vara tidsödande att avlägsna en avbruten gängtapp samtidigt som risken är stor att gängan förstörst och behöver repareras. Då det är möjligt så använder man sig istället för gängfräsning för att undvika detta problem.

Risken för verktygshaveri av gängtappar kan minskas genom att använda chuckar avsedda för gängning.

Chuckar avsedda för gängning
Genom att nyttja en så kallad flytande chuck som tillåter axiell teleskopering kan man kompensera för gängverktygets dragande kraft.
Läs mer
Gängfräsning
Fräsning av interna och externa gängor med ett gängprofilerat fräsverktyg.
Läs mer
Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer

Ordlista

Syl