Skärande verktyg

Illustration av Skärande verktyg

Skärande verktyg är ett samlingsnamn för verktyg där ett eller flera vass skär avverkar material från arbetsstycket.

Inom begreppet skärande verktyg hittar man bland annat svarvverktyg och fräsverktyg med fasta skär eller så kallade vändskär som kan vändas eller roteras för att ersätta en sliten egg med en ny.

Här hittar du leverantörer för skärande standardverktyg.

Fräsverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning
Läs mer
Svarvverktyg
Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som avverkar ett roterande arbetsstycke genom spånbrytning
Läs mer
Vändskär
Skär för skärande bearbetning som är vändbara för att frilägga en ny skäregg
Läs mer

Ordlista

Syl