Handhållen gängtapp och gängsnitt

Illustration av Handhållen gängtapp och gängsnitt

Verktygshållare som används för manuell gängning

Ordlista

Syl