Elastisk deformation

Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den börjar förlängas, utan att töjas. Efter att kraften avlägsnas sker en fullständigt återfjädring.

Ordlista

Syl