Borrgängfräs

Illustration av Borrgängfräs

Ett verktyg som möjliggör borrning och fräsning av gängor i ett moment

Ordlista

Syl