3.3.5 Montering av produkt

Era möjligheter till montering av fysisk produkt

 

Mekanik

Montering av mekaniska funktioner

Krestkort

Montering av kretskort i en produkt (ej själva komponenterna på ett kretskort)

Elkomponenter & Kablage

Montering av kablage, lampor, brytare etc

Pneumatik

Montering av komponenter som berör pneumatik (luft som drivkälla).

Hydraulik

Montering av komponenter som berör hydralik (vätska som drivkälla).

Saknar du svetsning?

Svetsning finns ej med då det inte är ett område utan en av flera tillgängliga metoder som kan nyttjas för att montera. Hit hör även skurv, nit, lim etc.
En leverantörs möjligheter att tillhandahålla fast eller löstagbar sammanfogning anges istället under "Tillverkningsmetoder".