1.1.3 Hitta möjlig lösning

Spåna fram och sålla ut lösningarna med störst potential

Illustration av Hitta möjlig lösning

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Kvantitet före kvalitet

Här kommer mängd före kvalitet och inga idéer förkasta utan allt hamnar på en bruttolista. Försök få med så många vinklar och angreppssätt som möjligt och försök hitta idéer som ligger långt ifrån självklara eller närliggande befintliga lösningar.
Det finns en mängd olika verktyg du kan nyttja för detta.

Komplettera med externa idéer

Komplettera gärna era interna idéer på möjliga lösningar genom att sammanföra din testgrupp för samma övning.

Rätt sinnesstämning

För att verkligen kunna leverera inom denna fas är det viktigt att vara i rätt sinnesstämning och att aktiviteten inte är en punkt i ett packat schema. Ta gärna ett dygns paus från arbetet och jobba gärna i en annan miljö än var ni vanligtvis jobbar för att skapa kreativitet.

Sålla fram bästa lösningarna

Alla idéer på bruttolistan skall sen utvärderas och sållas för att identifiera den eller de produktidéer som är bäst. Detta kan utföras genom att genomföra en så kallad viktad betygssättning för ett antal relevanta områden.
Även här är det en god idé att involvera sin testgrupp och fånga upp input från deras diskussioner.

Första skisserna

Summer utvalda idéer med några skisser och beskrivningar som senare ligger till grund för de fysiska modeller du kommer ta fram.
 

Verktyg för idégenerering

Benämning
Brainwriting > >
Round Robin > >
Opposite thinking > >
Mash-up > >
Analogy thinking > >
Collective writing > >
     

"Litteratur vi kan rekommendera" alt. "Detta kapital är baserat på följande källor"

Titel
A >
B >