3.2.7 Produkträttigheter

Leverantörs erbjudna tjänster kopplade till rättigheter

 

Utföra nyhetsgranskning

Utreda ifall det finns befintliga patent eller patentansökningar som din produkt eventuellt gör intrång på

Skriva och söka patent

Skriva en patentansökan som ger ett starkt rättsligt skydd för din produkt

Utred/säkra IP-rätt

Immaterial Properties - Icke materialla egenskaper, vanligtvis kallat för Immateriella rättigheter.
Försvåra intrång i de immateriella rättigheter, vilket omfattar allt som ger mjuka värden till ditt företag och din produkt såsom design, kunskap, unika kundupplevelser etc.