1.1.4 Nyhetsgranskning

Säkerställ att valda lösningar inte existerar samt utred ifall patent bör sökas

Illustration av Nyhetsgranskning

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Kolla om produkten redan existerar

Innan man går vidare med sina produktidéer bör man genomföra en ordentlig research för att se ifall det redan finns befintliga lösningar på marknaden eller registrerade hos ett patentverk.

Nyhetsgranskning

Man kan anlita Patent och Registreringsverket (PRV) att genomföra en så kallad nyhetsgranskning där de hjälper dig hitta patentansökningar som tangerar din tänkta lösning. Ifall lösningen redan finns eller ifall du kommer på en bättre lösning så kommer flera rundor troligtvis krävas.
Ett alternativ till PRV kan vara ett onlineverktyg som tex IP Screener där du själv kan göra upprepade sökningar.

Inte kört ändå

Även ifall du upptäcker en liknande produkt så behöver det inte vara slutet på resan utan tvärt om, ifall den produkten har lyckats på marknaden och endast liknar din så kan den fungera som ett bevis på att behovet finns och kunder är redo att betala för den.

Säkerställ gapet mot befintliga lösningar

Ett annan viktigt syfte med denna research är att förstå dina konkurrenters lösningar och upptäcka hål i marknaden där inga andra produkter är verksamma.