3.3 Från Prototyp till Leverans

Leverantörers erfarenheter och tjänster kopplat till att ta en idé från första prototyp till massproduktion och leverans

Illustration av Från Prototyp till Leverans
  • Nivå av prototyptillverkning
  • Åtkomst prototypverkstad
  • Outsourcing - Enstaka detaljer
  • Outsourcing - Monterade system
  • Montering av produkt
  • Slutemballering av färdig produkt
  • Färdigvarulager för avrop
  • Levererar produkter till
  • Export av produkter