1. Från produktidé till eftermarknad

Syftet med denna guide är att ge de med fysiska produktidéer insikt i vilka utmaningar som väntar och hur dessa kan tacklas.

Illustration av Från produktidé till eftermarknad

Guide under utveckling

Tillväxtverket gav MG, RISE, IUC och SISP i uppdrag att ta fram lösningar som skapar bättre förutsättningar för realisering av fysiska produktidéer.
Man identifierade följande två områden som behövde stärkas:

1. Matchmaking mellan produktidéer och svenska leverantörer - Vilket resulterat i en matchningsplattform på MG  >>

2. Höja kunskapen kring realisering av fysiska produktidéer - Vilket resulterat i framtagandet av denna Light Guide

Light Guide - Från produktidé till eftermarknad är i ett tidigt utvecklingsskede och många av kapitlen saknar fortfarande innehåll.

Ett nischat verktyg som kompletterar klassisk affärsutveckling

MGs lösningar fungerar som ett nischat verktyg och nätverk med Innovationsstödjande leverantörer som skapar bättre förutsättnigar för affärsrådgivande organisationer och idéägare att gå från en första enklare prototyp till fullskalig produktion.

Ingen linjär process

Vi har val att presentera "Från produktidé till eftermarknad" som en linjär process med numrerade kapitel för att ge en bättre överblick. I verkligheten så är flödet betydligt mer komplext med många parallella aktiviteter och många justeringar av tidigare beslut, så kallade itereringar. Vi brukar likna processen vid en spiralformad vandring upp på ett tårtbitsindelat berg där varje tårtbit representerar de olika områdena som gång på gång ses över.

Smörgåsbord

Handbokens kapital skall istället ses som ett smörgåsbord där man förslagsvis börjar med att göra sig bekant med hela innehållet för att därefter plocka ut de delar som är relevanta för just sin egen produktidé. Handboken är således ingen recept att följa utan en lista över tillgängliga ingredienser.