1.1 Verifiera behov och lösning

Verifiera och definiera kundens behov samt hur detta bäst kan lösas med en fysisk produkt

Illustration av Verifiera behov och lösning
[OBS - Light Guide:n är en Beta-version under utveckling. Flera kapitel är än så länge tomma.]

Design thinking

Våra av stegen inom denna fas har hämtat inspiration från "Design thinking” som är en av de vedertagna modellerna där man mer talar om ett tankesätt än en specifik arbetsmodell.

Två typer av produktidéer

Det kan vara bra att känna till ifall sin produktidé är behovs- eller teknikdriven då det har sina för och nackdelar samt distinkta utmaningar som man böra vara medveten om.

Behovsdriven

Även kallad User-driven eller Pull-driven är en produktidé som kommer utifrån ett specifikt behov. Här har man, ifall man hittat ett unikt icke tillgodosett behov,  goda chanser att ta fram en  lyckosam produkt. Dock så är resan lång och time-to-market blir ofta betydligt längre än förväntat.

Teknikdriven

Även kallat Tech-driven eller Push-driven är en existerande produkt/lösning som visat sig passa för ett specifikt behov. Här är time-to-market ofta väldigt kort då man kommit lång ti produktutvecklingen men här gäller det att sikta in sig på ett kundbehov som inte kan lösas på ett bättre sätt med en enklare lösning.

Systematik och involvering

Oavsett typ rekommenderar vi starkt, ifall man kommit en bit på vägen, att man backar och verkligen bottnar i kundens grundläggande behov samt ser över möjliga lösningar genom ett systematisk och nära samarbete med kundgruppen. Här behöver den med en teknikdriven produktidé lägga denna åt sidan ett tag för att säkerställa att man har den bästa lösningen och inte blir överkörd av en framtida konkurrent med en helt annan bättre och/eller billigare lösning.

MVP

Försök gärna att så tidigt som möjligt uppnå en så kallad MVP (Minimum Viable Product), fritt översatt till ”minsta livskraftiga produkten”, vilket är produkten i sin enklaste form som levererar så pass mycket nytta att de attraherar köpare trots att den inte uppnått sin fulla potential. Förutom att generera värdefull feeback och intäkter så ger det även fördelen av att hela affärsmodellen sätts på prov och kan utvecklas med tiden.