1.3.1 Design for Manufacturing

Konstruera en lösning som tar hänsyn till hur den kan/bör tillverkas

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Keep it simpel

En stor del av DFM handlar om att eliminera eller minimera komplexa eller onödiga lösningar som är svåra att tillverka och således driver kostnader.

Minimera antalet detaljer

I många fall kan antalet komponenter reduceras vid val av rätt teknik. Här får man lön för mödan ifall man tidigare lyckts bygga sin produkt utifrån ett modultänk då större volymer vanligtvis är fördelaktigt vid produktion.

Risk med för få komponenter

Tänk på att få komponenter kan skapa problem vid behov av reparation av produten då man kan bli tvungen att byta ut stora delar av produkten istället för bara en mindre detalj.

Minimera variationen av detaljer

Ifall det finns standardkomponenter som återkommer i produkten såsom skruvar, packningar, lager etc bör man inte försök optimera dessa för alla de specifika applikationer i produkten. Ofta vinner man på att istället välja en dimension vilket ger många andra fördelar såsom billigare inköp, reducerade lagerplatser, enklare underhåll etc.

Automation

Ta även tidigt en diskussion med kunniga kring automation för att ta höjd för att kunna skala upp och automatisera tillverkningen i så stor utsträckning som möjligt. Här kan tex en detalj utformas för att skapa goda förutsättningar för en plockrobot med visionsystem att identifiera och greppa detaljen inför vidare bearbetning.