1.2.3 Regulativa krav

Identifiera och utred berörda certifieringar, direktiv och standarder

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Ta reda på vad som gäller för din produkt

Det finns en mängd olika standardiserade regelverk som anger vilka krav som olika produkter måste uppfylla. Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ta reda på vilka som din produkt berörs av då de kan ha stor påverkan på slutlig utformad lösning.

CE-märkning i Europa

CE-märkning är den vanligast förekommande märkningen för produkters uppfyllnad av krav. CE-märkningen är leverantörens sätt att försäkra användaren om att produkten uppfyller alla relevanta direktiv och standarder inom säkerhet, hälsa och miljö samt innehar den dokumentation som krävs.

Självskattning

Det finns dock inga krav på att uppfyllnad av CE-märkning skall verifieras av extern part utan det är upp till leverantören själv att tala sanning. Ifall en produkt orsakat en skada eller dödsfall så måste företaget dock kunna uppvisa att CE-märkningen gjorts på rätt grunder vilket gör att få fuskar med detta. En fördel med upplägget är att man slipper lägga pengar på kostsamma certifieringar genom tredje part.

Arbetsgången för CE-märkning beskrivs i underliggande kapitel

Märkning i Nordamerika

CE-märkning har ingen relevans I USA och Kanada där produkter istället förväntas uppfylla nationella standarder. Vissa stater kräver dock att produkten märks med godkännande av ett ackrediterat provningslaboratorium.
Här bör du således ha koll på vilka krav som ställs inom bland annat:

OHSA – Occupational Safety & Health Administration
ANSI – American National Standards Institute
UL – Underwriters Laboratories
NFPA – National Fire Protection Association