3. Innovationskategorisering

Detta avsnitt syftar till att ge både idéägare, affärsrådgivare och leverantörer insikt i hur vi mappar upp innovationsstödjande leverantörer och hur man kan filtrera bland dessa

Illustration av Innovationskategorisering

Vem har valt ut filtren?

Filterområden och filter är satta utifrån en bred marknadsundersökning genomförd ihop med bland annat RISE, SISP och IUC.

Målet var att skapa bättre förutsättningar för affärsrådgivare och idéägare att identifiera och initera kontkat med relevanta parter inom industrin.

Syftet med filtren

Syftet med filtreringsfunktionen är att hjälpa användaren skapa en bruttolista och öppna dörren till potentiella leverantörer för att låta användaren på egen hand fortsätt filtreringen genom direktkontakt med respektive leverantör.

Att skapa filter som täcker både bredden och djupet på alla de frågeställningar som påverkar det slutliga valet av leverantör är således inte vårt mål utan vi vill lägga oss någonstans mitt emellan.

Generella filter

Vi strävar således efter att tillhandahålla generella filter som fungerar på en övergripande samtidigt som vi vill hålla nere antalet valmöjligheter.

Detta medför dock att filtren ibland kan bli svårtolkade, speciellt då användarnas kunskap inom produktutveckling och tillverkning kan vara allt från obefintlig till mycket hög.

Definitioner

För att skapa en hyfsat likasinnad tolkning av filtren så har vi skapat detta avsnitt med definitioner baserade på input från marknadsundersökningen samt utifrån intervjuer och kartläggning av 30 innovationsstödjande leverantörer. Vi jobbar med löpande vidareutveckling och finslipning av definitionerna och tar gärna emot feedback kring dessa.

Framöver kommer vi även göra definitionerna mer lättillgängliga genom att visa ut dessa intill respektive filter.

Tre filtergrupper kopplat till innovation

Som inloggad med tilldelade rättigheter går du in på sidan Sök leverantör och checkar i boxen "innovationsstödjande leverantörer" för att filtrera inom det nischade nätverket och komma åt de tre underliggande filtergrupperna. Följande sidor ger en kort introduktion till vardera filtergrupp och definitioner av underliggande filter.