3.3.8 Färdigvarulager för avrop

Erbjuder lagerhållning för löpande avrop/beställning.

Berör ej tillfällig lagring inför leverans av hel batchen utan lagerhållning å kundens vägnar och stötvis leverans från lager som fylls på vid behov.

 

Produkter utan emballage

Lagerhållning av färdig produkt som placeras löst i tillfälligt emballage

Produkter i slutligt emballage

Lagerhållning av färdig produkt i slutligt emballage

Reservdelar till produkter

Lagerhållning av reservdelar till produktern