2.1 Vad är värt att skydda

Varje uppfinning innehåller många viktiga komponenter som är värdefulla. När man pratar om vad som är ”värdefullt” i uppfinningen syftar man på det som gör uppfinningen unik.

Illustration av Vad är värt att skydda

En teknisk lösning

Tekniska funktioner är det som också kallas teknisk lösning. Går att skydda under förutsättning att denna lösning inte tidigare är känd. Men denna lösning måste också skilja sig väsentligt från allt tidigare och lösningen ska inte ligga nära till hands att förstå för den som är kunnig inom detta teknikområde. Dessutom ska denna lösning kunna tillgodogöras industriellt.

En unik utformning

Det är viktigt att tänka på att en unik utformning också kan skyddas men här är det inte en teknisk funktion utan utseendet man skyddar. Det kan därför vara ganska enkelt för konkurrenter att komma på en design som använder samma idé eller koncept, utan att göra intrång på din registrering. Tänk därför igenom alla möjliga utformningar på din vara innan du skickar in en ansökan. 

Ett förtydligande varumärke

Ditt Varumärke kan vara det som gör att uppfinningen tydliggörs. Resultatet blir att du stegvis etablerar ditt handelsnamn, det byggs en särskild identitet kring dig och dina varor eller tjänster. Kunder känner igen identiteten och är mer benägna att köpa just dina produkter. 

- - -
Källa: Att skydda sin uppfinning. Framtagen och säljes av Göteborgs Uppfinnareförening GUF.