3.3.10 Export av produkter

Tidigare eller existerande export av produkter, utan mellanhänder

 

Leverans av av produkter utanför landets gränser till mottagare inom...

Europa

Nordamerika

Sydamerika

Asien

Oceanien

Afrika