1.1.6 Testa på målgrupp

Testa för att inhämta feedback och vidareutveckla till accepterad lösning

Illustration av Testa på målgrupp

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Lyssna och lär

Försvara aldrig din lösning utan fokusera på att samla in viktig information som hjälper dig att gå tillbaka och ständigt förbättra din produkt tills din testgrupp förhoppningsvis slutligen ser den som något de vill ha och betala för.

Nya sidoinspel

I denna fas kommer ofta helt nya förslag på kompletterande lösningar fram. Det är lätt att fastna för frestelsen att börja addera dessa för att försöka tillgodose allas önskemål. Spara istället dessa add-ons för att i ett senare skede se över vilka av dessa som eventuellt bör implementeras för att höja kundvärdet.

Det brukar underlätta att prioritera dessa tillkommande idéer genom att gruppera dom i Måste ha, Borde ha och Rolig att ha.

Tro inte bara på ord

Glöm inte att många i testgruppen säkerligen kommer vilja dig väl och därför uppmuntra dig i ditt arbete genom att berömma och instämma i dina lösningar. Detta förstärks genom att man vanligtvis vill ersätta dessa för nedlagd tid.
För att undvik denna fälla bör man istället i ett så tidigt skede som möjligt kräva någon sorts ersättning från sin kundgrupp för att man skall göra produkten tillgänglig. Detta kan bestå i pengar, nedlag tid,  marknadsföring etc.

Att tidigt kunna uppvisa "betalande" kunder väger även tungt vid sökandet efter externa investerare.

Skapa ambassadörer

Att frekvent återkomma till testpersonerna för att inhämta feedback har även den positiva effekten att du bygger en skara ambassadörer för din produkt som du senare kommer ha stor nytta av då du väl vill lansera din produkt.