1.1.7 Uppskatta volym & pris

Beräkna förväntad försäljningsvolym och uppskatta pris

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Volym och pris viktigt för tillverkning

Säljvolymer och förväntat pris är viktig input för att kunniga inom tillverkning för att de i ett så tidigt skede som möjligt ska kunna se ifall produkten kommer att kunna tillverkas. Lägg således ner lite tid på att göra en ordentlig research.

Beräkna förväntad försäljningsvolym

Genom din täta kontakt med testgruppen och återkommande tester så har du troligtvis fått en ganska bra koll på vilka kunderna är och kan utifrån detta göra en första uppskattning av hur stor marknaden är för din produkt.

Förväntad volym över tiden

Det är viktigt att känna till att det finns olika typer av kundtyper som kommer köpa din produkt i olika skeden. En tidig skara av mycket positiva och betalande kunder, så kallat early adopters, kan tex lätt skapa en illusion om att säljkurvan kommer peka rakt uppåt när denna kundgrupp i verkligheten ofta efterföljs av svagare säljperiod där betydligt mer övertygande marknadsföring behöver sättas in.

Uppskatta pris

Här kan man utgå ifrån liknande produkter som löser liknande behov till en liknande kundgrupp för att få en uppfattning om möjligt prisspann. Detta betyder dock inte att man måste hålla sig inom detta spann då man kan lyckas ta ut ett  betydligt högre pris genom att satsa på tex kvalitet, design eller övertygande marknadsföring.

Det är viktigt att identifiera förväntat försäljningspris så tidigt som möjligt då det sätter ribban för hur mycket material, bearbetningsmetoder och ingående komponenter får kosta.

Tumregel

Kolla med Beving