3.3.4 Outsourcing - Monterade system

Inköp av sammansatta detaljer

 

Anlitande av externa systemleverantörer som utvecklar och/eller producerar sammansatta delsystem inom den slutliga produkten.

Alternativen anger de anlitade systemleverantörernas geografiska placering.

Inom landet

Europa

Nordamerika

Sydamerika

Asien

Oceanien

Afrika