3.2.3.3 CE-märkning

Allmän introduktion till området för att ge behovsägaren en grundläggande insikt

Illustration av CE-märkning

Olika behovsägare
Beskrivning av hur olika behovsägare berörs av området

Behovsägarnas utmaningar
Beskrivning av de olika utmaningarna vardera behovsägare ställs inför

Vanliga fallgropar
Beskrivning av fallgropar som är lätt att trilla ner i

Hur utmaningarna kan tacklas
Beskrivning av hur man böra atbeta proaktivt för att undvika dessa fallgropar

 

Reveranta leverantörer i MGs register

 

Länkar Beskrivning Ägare
Extern Fördjupad information om CE-märkning SIS
Extern Checklista CE-märkning European CE Association