1.1.2 Definiera behovet

Skapa en kort och tydlig definition av behovet

Illustration av Definiera behovet

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Keep it short

All den insikt och lärdom du dragit från bottnande i kundens behov skall summeras i en formulering bestående av några få korta meningar som beskriver problemet, Vem, Vad, Var och Varför. På så sätt kan du skapa en extremt tydlig målbild som fungerar som kompass under det fortsatta arbetet.

Ej statiskt resultat

Det definierade problemet skall dock inte ses som statiskt utan kommer troligtvis justeras flera gånger allt eftersom processen pågår.

Viktigt ur många aspekter

Ett tydligt definierat problem kommer även hjälpa dig att skapa ett fokuserat team samtidigt som du får en tydlig bild att presentera för externa samarbetspartners och investerare.