2.2 Olika skyddsalternativ

Det man ofta tänker på är Patent som skyddar tekniken. Men vanligt är också Designskydd som skyddar utseendet. Men det finns fler möjligheter utöver dessa.

Illustration av Olika skyddsalternativ

Patent

Ett patent skyddar den tekniska lösningen. Det ska finnas en teknisk höjd för att kunna få ett patent godkänt. Patent är en ensamrätt för att utnyttja en uppfinning. Ingen annan får tillverka, sälja eller importera utan att patentägaren har gett tillstånd.

För att kunna patentera behöver uppfinningen uppfylla dessa tre krav:

  • Nyhetsvärde
  • Uppfinningshöjd
  • Industriellt tillämpar

Patent gäller i 20 år under förutsättning att årsavgifterna är betalda.

Designskydd (även kallat mönsterskydd)

Skyddar utseendet och måste kunna särskiljas från andras skydd. Du måste själv undersöka att din design inte redan är registrerad av någon annan. Om du har skyddat din design får inte konkurrenterna sälja, exportera/importera, marknadsföra, tillverka eller lagerhålla varor som ser likadana ut till sina kunder.

Ger dig rättsligt monopol i 25 år. Oregistrerad design gäller i 3 år.

Varumärkesskydd

Ett skydd för dina kännetecken och blir därmed en handelsidentitet. Ett registerat varumärke ger dig ensamrätt för märket du har registrerat i de produktklasser och länder du valt vid registreringen.

Till skillnad från patent, designrätt eller upphovsrätt löper varumärkets skyddsperiod aldrig ut. Förutsättningen är dock att årsavgifterna är betalda.

Domännamn

Ett skydd som är mkt viktigt idag när synlighet och sökbarhet på internet är ett måste.  Det är bra att tänka ut domännamnet innan man betalar registreringsavgift för varumärke eller bolagsnamn. Tänk igenom vilka geografiska marknader som blir relevanta för dina kunder och reservera det relevanta namnet först. Det enda kravet för ett domännamn är att namnet är unikt för en webbplats. Att registrera ett domännamn som redan är annans varumärke är lagligt. MEN om man använder detta domännamn i marknadsföring kan man själv råka ut för varumärkesintrång.

- - -
Källa: Att skydda sin uppfinning. Framtagen och säljes av Göteborgs Uppfinnareförening GUF.