3.1.5 Hjälp med finansiering

Intresse och möjlighet att stötta en lovande produktidé

 

Internt riskkapital

Leverantören har intresse av och möjlighet att gå in med risskapital ifall produktidén har rätt förutsättningar. 

Externt riskkapital

Leverantören har kontakt med externa personer/företag som har möjlighet att gå in med risskapital ifall produktidén har rätt förutsättningar.  

Hjälp att söka offentliga stöd

Leverantören är kunniga inom att söka offentliga stöd för realisering av produktidéer. 

Jobb mot annan ersättning

Leverantören kan erbjuda sina tjänster till reducerat pris mot någon typ av framtida återbetalning. Kan vara allt från delägarskap till procent av intäkter.