1.2.2 Funktionsnedbrytning

Strukturera beståndsdelarna utifrån funktion

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Funktionsnedbrytning

Definiera vilken delfunktion som grupperingarna har och hur det hänger ihop med produktens huvudfunktion. Genom att tydligt definiera under vilka förhållanden och vad respektive beståndsdel skall leverera till nästa nivå så bygger man en första enklare kravspecifikation för produkten.

Tvärfunktionella beroenden

Identifiera även alla tvärfunktionella beroenden, dvs hur lösningen på en beståndsdel påverkar andra beståndsdelar som levererar mot en annan funktion. Dessa beroenden bör elimineras för att skapa ännu bättre förutsättningar för parallell utveckling av beståndsdelar.

Lyckas man med detta så har man betydligt bättre förutsättningar att lägga ut utvecklingen av delar som man inte behärskar då uppdraget och förväntad leverans blir tydligt samtidigt som den externa leverantören kan utveckla utan att hela tiden kolla av status kring angränsande beståndsdelar.

Olika verktyg

  • Funktions -medels - modell
  • Funktionsmodellering