3.2 Produktutveckling generellt

Leverantörers erfarenheter och tjänster kopplat till att ta en idé till producerar produkt på papperet

Illustration av Produktutveckling generellt
  • Normal produktutvecklingsroll
  • Erfarenhet produktcertifiering
  • Åtaganden inom CE-märkning
  • Van att jobba med direktiv
  • Materialvalskunskap
  • Visualisering & Ritning
  • Simulerade produkttester