3.4.2 Produkttest

Fysiska test av produkts kravuppfyllnad

Certifiering

Produkterna från nollserien nyttjas för att genomföra tester som visar att man uppfyller relevanta direktiv och standarder.

Hållfasthetstester
Belastning (statisk / dynamisk)

Variation

Genom att testa fler än en produkt säkerställer man att variationen inte ligger för nära gränsvärdena. För vissa produkter bör man även se på de enskilda komponenternas variation för att se ifall det finns risk för att flera komponenters avvikelser kan resultera i en ackumulerad avvikelse som överskrider gränsvärden.

Testa till haveri

Genom att testa produkterna till haveri får man en bra uppfattning om hur nära man ligger gränsvärden. Genom att välja en större marginal så kan man minimera riskerna för haveri.