1.1.1 Kundens verkliga behov

Förstå kunden och bottna i dennes grundläggande behovet

Illustration av Kundens verkliga behov

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Identifiera testgruppen

Skapa en grupp med personer som representerar det kundsegment som du tror kommer uppskatta din produktidé. Försök även få med några av ytterligheterna inom användargruppen, dvs de med extremt stort och de med lite mindre utpräglat behov kan man lättare få in idéer utanför boxen istället för att lyssna till en alltför homogen grupp.

Hitta vad som smärtar

Här skall alla hypoteser sättas åt sidan för att istället fokusera på att komma till botten med var och varför skon klämmer genom att borra djupare med frågorna vad, hur och varför. Målet skall vara att hitta den så kallade ”smärtan” hos målgruppen som de vill bli av med.

Finslipa ditt kundsegment

Allt eftersom intervjuerna genomförs så kommer en allt tydligare användargrupp att framträda vilket kan nyttjas för att identifierar fler intervjuobjekt och få behoven verifierade.