3.2.9 Simulerade produkttester

 

Hållfasthetsberäkning

Beräkning av en produkts/komponents förmåga att klara belastning där FEM-beräkningsmjukvara (Finite Elemet Method) vanligtvis används.

Dynamiska simuleringar

Simulering av en produkts dynamiska (rörliga) delar för att tex stäkerställa delars rörelser och fjädrars tillräckliga kraft. Även kallat Dynamic system simulation.

Flödesanalyser

Simulering av vätske-, gas- eller värmeflöden i en produkt/komponent. Även kallat Computational Fluid Dynamics (CFD)