1.3 Konstruktuera produkten

Konstruera en lösning som även tar hänsyn faktorer utöver kravspecifikationerna

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma.

Utöver de krav som ställs utifrån användningsområde, materialval , regulativa krav etc. så behöver man även ta hänsyn till ytterligare ett antal aspekter.

Riskanalys

x

Design for X

Här brukar man prata om Design for X (DFX) där X:et står för ett tiotal olika områden. Vi har valt följande fem områden som de mest relevanta att känna till och ta hänsyn till.

Design for Manufacturing (DFM)
Design for Assembly (DFA)
Design for Modularity (Ingen existerande förkortning)
Design for Quality (DFQ)
Design for Environment (DFE)

Parallella processer

Genom att jobba med dessa områden parallellt kan man minimera utvecklingstiden samtidigt som slutprodukten får bästa möjliga kompromiss mellan de olika områdena.

Prototyp - Förproduktion

Efter att man tagit hänsyn till dessa områden har man goda förutsättningar att ta sin prototyp till den slutliga nivån som vi benämner som ”Prototyp – Förproduktion”