3.2.5 Van att jobba med direktiv

Leverantörs vana att jobba med och uppfylla olika direktiv

 

LVD - Lågspänning

Low Voltage Directive

EMC - Elektromagnetisk kompabilitet

Electromagnetic compability

RED - Radiodirektivet

Radio Equipment Directive

MDD - Direktiv för Medicinsk utrustning

Medical Devices Directive

MD - Maskindirektivet

Machine Directive

ERP -  Energi & Ecodesign

Energy-Related Products Directive

ATEX - Explosiv atmosfär

Atmosphères Explosibles

FCM - Kontakt med födoämnen

Food Contact Materials

Toy safety - Leksaker

Toy safety regulations

Förpackning för födoämnen

Food container regulation