3.3.1 Nivå av prototyptillverkning

Prototypens olika komplexitets- och mognadsnivåer

 

Det finns inga standardiserade typer/nivår för prototyper. Vi har valt att skapa följande tre nivåer. 

 

Koncept-prototyp

En prototyp som är "Quick and dirty". Papper, sax å lim. En första enklare fysisk presentation av sin produktidé där man fokuserar på den funktion som är produktens kärnvärde.
I detta skede involveras sälla materialval och tillverkningsmetoder.

Beta-prototyp

En prototyp som börjar likna den slutliga produkten med ganska goda kunskaper kring vilka material och tillverkningsmetoder som blir aktuella, dock med goda möjligheter att göra justeringar.

Förproduktions-prototyp

En prototyp som är i stort sett identisk med den slutliga produkten men innehåller ofta alternativa material och tillverkningsmetoder anpassade för enstyckstillverkning. Tex så kan en yta av skinn vara ersatt av en 3D-printad yta av plast som imiterar skinn.

Samtliga tre faser används för att testa produkten mot potentiella användare/kunder men även för att samla in produktkritik från leverantörer för att steg för steg hitta optimala lösningar.