3.3.2 Åtkomst av prototypverkstad

Idéägares tillgång till er eventuella prototypverkstad

 

En prototypverkstad, eller så kallad modellverkstad, kan vara en egen del av en verkstad eller så omfattar den leverantörens ordinarie utrustning där man gör avbrott i den ordinarie produktionen.
Valen berör ej detta utan istället vem som ges åtkomst och på vilket sätt.

Öppen för alla idéägare

En prototypverkstad som kan nyttjas av gemene idéägare.

Öppen för utvalda idéägare

En prototypverkstad som kan nyttjas av utvalda idéägare.

Tillsammans med personal

Nyttjandet av prototypverkstaden får endast ske under handledning av personal.