3.3.7 Slutemballering av färdig produkt

Era möjligheter att planera och utföra emballering av slutlig produkt

Ej pall eller annat tillfälligt standardemballage

 

Teknisk emballagedesign

Utformning av emballaget med fokus på uppfyllnad av fysiska krav, inte design.

Paketering I slutligt emballage

Paketering av produkt, tillbehör och dokument i emaballage som når slutkunden.