3.3.9 Levererar produkter till

De som tar emot era leveranser, utan mellanhänder

 

Systemleverantör

Leverans till en leverantör som monterar detaljen i en komponent som i sin tur levereras till slutlig montering av slutprodukt 

Produktleverantör(OEM)

Leverans till en leverantör som genoför slutlig montering till slutlig produkt

Återförsäljare

Leverans av slutlig produkt till en leverantör som säljer produkten till slutanvändaren

Slutanvändare i Privata bolag

Leverans av slutlig produkt till slutanvändare anställda hos privat bolag

Slutanvändare i Statliga bolag

Leverans av slutlig produkt till slutanvändare anställda hos statligt/offentligt bolag

Privatkonsument

Leverans av slutlig produkt till privat slutkonsument