3.2.3 Erfarenhet produktcertifiering

Er vana att jobba med och uppfylla olika certifieringar

 

Övergripande krav/diektiv/regler på produkter som en leverantör är van att arbeta med och således också kan bidra till att de uppfylls.

CE - Europa

Conformité Européenne
Uppfyllnad av hälso-, miljö, och säkerhetskrav

UL - USA

Underwriters Laboratories
Uppfyllnad av UL:s egna publicerade standarder för säkerhet

FCC - USA

Federal Communications Commission
Uppfyllnad av standarder för elektroniska utrustningars elektromagnetiska störningar.

NFPA - USA

National Fire Protection Association
Uppfyllnad av standarder för brandsäkerhet

CSA - CANADA

Canadian Standards Association
Uppfyllnad av CSA:s egna publicerade standarder för säkerhet. Likställs ofta med en UL-märkning