1.1.5 Prototyp - Koncept

Prototyp med svag koppling till slutligt val av material- & tillverkningsteknik

Illustration av Prototyp - Koncept

OBS - Vår Light Guide inom Produktutveckling är publicerad som Beta för att inhämta feedback från allmänheten. Flera kapitel är än så länge tomma

 

Definitionen av en prototyp

Ordet härstammar från det latinska ordet prototypus vilket betyder primitiv eller original. Inom produktutveckling syftar man vanligtvis till den fysiska modellen som man steg för steg utvecklar sig från första fysiska modell till slutlig prototyp som representera den slutliga producerbara produkten.

MVP

När man utvecklar sin prototyp bör man eftersträva att så snabbt som möjligt ta fram en första version som har de grundläggande funktionerna som levererar eftersträvad nytta. Detta kallas för en MVP vilket står för Minimum Viable Product. MVP:n ger goda förutsättningar att inhämta feedback från användare inför fortsatt utveckling.

Skäms för din prototyp

Det finns ett talesätt som lyder ”Om du inte skäms för din prototyp så har du utvecklat den för långt”.  Vi ser detta som en av de absolut viktigaste sakerna att hålla koll på. Den som vågar presentera sina oslipade prototyper i ett tidigt stadie kommer snabbare att upptäcka ifall de är på fel väg och således snabbare nå en produkt redo för marknaden, ofta kallat ”Time to market”.

Olika nivåer av prototyp

Prototypen kommer under utvecklingens gång gradvis att utvecklas. Det finns många olika benämningar och indelningar på de nivåer och faser som produkten genomgår. Vi har valt att beskriva prototypens mognad i nedan tre olika faser (fas 2 och 3 besrkivs mer djupgående i dess respektive kapitel)

Prototypnivå 1 : Koncept

Denna nivå är den enklaste nivån av prototyp där man fokuserar på att skapa en första fysik produkt som fokuserar på det grundläggande behovet man vill lösa. Här går funktion före form för att säkerställa att man är på rätt väg, så kallad ”proof of concept”.

I detta skede så används ofta de allra enklaste metoderna och materialen för att framställa den första varianten, även kallad mockup eller low fidelity prototype. Det handlar ofta om tex kartong, ståltråd och limpistol för att med så små små medel som möjligt ta fram sin modell. Här kan man i vissa fall använda sig av lite mer avancerad koncepttillverkning såsom Additiv tillverkning (även kallad Rapid Prototyping) och laserskärning av kartong.

Det är som tidigare nämnt lätt att fastna i denna kreativa fas och lägga alldeles för mycket tid och pengar för att ta fram en modell som imponerar på mottagarna. Fokusera istället på den specifika funktionen som levererar det eftersträvade värdet hos kundgruppens.

Prototypnivå 2 : Beta

I detta skede har man börjat närma sig slutliga val av material och tillverkningsmetoder och produktens utseende börjar sätta sig även om det fortfarande är stor sannolikhet att större förändringar kommer genomföras.

Protoptypnivå 3: Förproduktion

Här strävar man efter att skapa en prototyp som är svår att skilja från den slutliga produkten. Den uppfyller de slutliga estetiska och funktionella lösningarna men man använder sig ofta av lite enklare material som skall representera den slutliga produkten.