3.2.1 Normal produktutvecklingsroll

De roller ni är vana att ta

 

Utvecklar hela produkten

Leverantören projektleder utvecklingen av hela produkten

Utvecklar vissa delsystem

Leverantören projektleder utvecklingen av vissa delar av produkten

Utvecklar enstaka komponenter

Leverantören ansvarar för utveckling av mindre delar av produkten

Optimering specifika detaljer

Leverantören optimerar och ger så kallad produktkritik för enstaka detaljer