2. Att skydda sin produkt

Tillgängliga immaterialrättsliga skydd samt vad ett intrång kan innebära

Illustration av Att skydda sin produkt

Vad är Immateriellt skydd (IP)

Det finns flera skyddsalternativ att välja ex Patent, Designskydd och Varumärkesskydd etc. IP skydd ger dig ensamrätt på marknaden i de länder du valt att skydda dina vara eller tjänst.

Ta fram en strategi 

Som enskild uppfinnare har du sällan tillräckligt med pengar och resurser för att skydda allt som rör uppfinningen. Du måste välja och prioritera det eller de IP skydd som bäst lämpar sig för din uppfinning. På så sätt kan du minimera riskerna för felaktiga beslut och onödiga kostnader över tid.

Fördelar med IP

Om du har ett starkt skydd för uppfinningen så är du bättre rustad för kommersialisering av din vara eller tjänst. IP skydd öppnar vägen för nya affärsmöjligheter. IP skydd ger dig ett rättsligt monopol över uppfinningen.

Begränsningar med IP

Ett IP skydd betyder inte automatiskt att dina tänkta kunder vill se din nya teknik på marknaden. Du kan utgöra ett hot mot det som redan är etablerat och välkänt. Även om du har ett IP skydd så kan du råka ut för intrång. Det är du själv som måste hålla koll på dina konkurrenter och vad som kan komma ut på marknaden och utgöra ett intrång i dina IP-rättigheter.

Kostnader för IP

För dig som uppfinnare kan kostnaderna över tid bli väldigt stora och därför ska du väga in kostnaderna i din strategi. För i stort sett alla skydd som du väljer finns en inlämnings/registreringskostnad och därutöver tillkommer årsavgifter i de länder där du skyddat din uppfinning. Ofta finns det också ombudskostnader eftersom du kan behöva hjälp med att färdigställa ansökningarna för främst patent och designskydd, och i många länder måste du ha ett lokalt ombud.

- - -
Källa: Att skydda sin uppfinning. Framtagen och säljes av Göteborgs Uppfinnareförening GUF.